Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

REGISTRE DE JORNADA OBLIGATORI

09-05-2019,11:41:44

També es obligatori en els contractes a temps complet!

Amb l'entrada en vigor del RDL 16/2013 va passar a ser obligatori per les empreses que per als contractes a temps parcial es portés un registre d'hores diàries. Les empreses es van veure obligades a lliurar els fulls-registre al treballador mensualment i aquest a firmar-los cada dia indicant la seva hora d'entrada i de sortida.

Ara, com a conseqüència del RD-Llei 8/2019 (art.10) es modifica l'article 34 de l'Estatut dels treballadors, afegint un nou apartat 9, amb la següent redacció: “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.”. Aquest control serà obligatori a partir del proper 12 de maig del 2.019.

Les empreses que controlin les entrades i sortides dels seus treballadors mitjançant sistemes tècnics -sistemes de fitxar- ja estan complint amb aquesta obligació. Ara bé, les empreses que no tenen aquests instruments hauran de lliurar als seus treballadors un full mensual en el qual el treballador haurà d'omplir dia a dia l'horari realitzat.

L'empresari ha de registrar dia a dia el nombre d'hores extraordinàries realitzades i totalitzant en el període fixat per a l'abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent.

En aquelles empreses que no implantin aquests instruments, s'haurà d'elaborar un registre de la jornada diària que cada treballador, totalitzant la jornada efectuada en funció del període per a l'abonament de les retribucions (mensual en general); lliurant a cada treballador una còpia d'aquest resum d'hores juntament amb la seva nòmina.

No complir amb aquesta obligació es considerarà una infracció greu segons el previst en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social amb sancions que van des dels 626 euros fins als 6.250 euros. L'empresa haurà de conservar aquests documents durant un període mínim de quatre anys.

Les empreses que tinguin un sistema tècnic de control no serà necessari que portin el full manual de registre de jornada.

 

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2021