Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

RD llei 30/2020 de noves ajudes a autònoms

01-10-2020,17:42:48

El passat dia 29/09/2020, es va publicar al BOE el RD llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació. Mitjançant aquest RDL s’amplien els ERTO i les ajudes a autònoms fins el 31 de gener de 2021.

Com a mesures de recolzament als autònoms ens hi trobem les següents que creiem que poden ser del vostre interès:

1. Pròrroga de la prestació extraordinària per cessament temporal de l’activitat fins a 31/01/2021, pels que vinguessin cobrant l’ajuda fins a 30/09/2020 i complint els següents requisits:

• Haver cobrat l’ajuda del 3 TR 2020 (juliol-agost i setembre)

• Cotitzar per atur.

• Acreditar una reducció de la facturació durant el 4t trimestre del 2020 d’almenys del 75% en relació al mateix període del any 2019

• No haver obtingut durant el 4tr. de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€, prorratejant els rendiments nets del 4t TR, no podent excedir de 1.939,58€ mensuals.

- Quantia: el 50% de la base mínima de cotització.

- Quedes exonerat del pagament de la quota d’autònoms.

- Incompatibilitats: Si treballes per compte aliena i aquest cobro juntament al que cobris per la teva activitat com autònom, superen els 2.090€.

- Es sol·licita a la teva mútua des del 1 d’Octubre juntament a una declaració jurada dels ingressos si es perceben per compte aliena, més un certificat d’empresa i la declaració de la renda.

2. Nova prestació per baixos ingressos:

- Els requisits:

• Estar d’alta des d’abans de l’1 d’abril i al corrent de pagament amb la TGSS

• No tenir dret a prestació per cessament ordinari.

• No tenir ingressos en l’últim trimestre per sobre del SMI (950€).

• I demostrar, que en el 4t trimestre 2020, reducció dels ingressos de l’activitat per compte pròpia d’almenys el 50% en relació al ingressos haguts al 1r trimestre del 2020.

Quantia: 50% de la base mínima de cotització. No obstant, quan convisquin en un mateix domicili dos membres o més amb dret a aquesta prestació, la quantia serà del 40%.

Duració: màxim de 4 mesos fins 31/01/2021.

- L’autònom queda exonerat de la quota d’autònom.

- És incompatible amb el treball per compte aliena excepte si els ingressos per compte aliena són inferiors 1.187,50€ i amb la percepció d’algunes prestacions de la Seguretat Social.

- S’haurà de sol·licitar des de l’1 d’Octubre, abans dels 15 primers dies del mes per cobrar-la des del 1r dia a través de la Mutua.

 

3. Prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives per la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Els requisits: estar afiliat i d’alta almenys els 30 dies abans de la resolució i estar al corrent de pagament amb TGSS.

Quantia: el 50% de la base mínima de cotització i s’incrementarà en un 20% si el treballador/a té reconeguda la condició de membre de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar provinguin de la seva activitat.

Duració: màxim 4 mesos fins al 31/01/2021 o fins que aixequin la mesura de contenció.

- L’autònom queda exonerat de la quota d’autònom.

- És incompatible el treball per compte aliena excepte si els ingressos per compte aliena són inferiors a 1.187,50€ bruts/mes i amb la percepció d’algunes prestacions de la Seguretat Social.

- S’ha de sol·licitar en els primers 15 dies des del decret del tancament.

- Caldrà comunicar a la Mutua els membres de la unitat familiar i declaració jurada d’ingressos (si treballes per compte aliena).

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2021