Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Política Privacitat

Política Privacitat

RESPONSABLE 

Identitat del responsable del tractament

Identitat

SOLER CAMPS, JORDI - CIF: 33941484Q

Dir. Postal

C/Marquesos de Palmerola, 50 - 08512 - SANT HIPOLIT DE VOLTREGA

Telèfon

938502014

E-Mail

info@assessoriasoler.com

FINALITATS

 A SOLER CAMPS, JORDI tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1.- Gestionar administrativa, comptable i fiscal.

 Compliment de les obligacions tributàries i comptables tant de la seva empresa com de vostè, que duguem a terme a través d'un contracte de prestacions de serveis signat entre les part.

2.- Gestió laboral  dels treballadors de l'empresa així com dels titulars de l’activitat.

 Complir amb totes les obligacions legals derivades de la gestió laboral que duguem a    terme a través d’un contracte de prestacions de serveis entre les parts. La gestió laboral comportarà tant, l’assessorament a l’hora d’escollir el contracte de treball, la confecció del propi contracte de treball, confecció de les nòmines i les assegurances socials que realitzarem cada mes. També en defensa dels seus interessos, podem utilitzar aquestes dades, per defensar-lo o representar-lo davant diversos organismes relacionats amb la gestió laboral.

 3.- Realitzar accions de màrqueting ofertes i publicitat dels productes i serveis de l'empresa.

 La finalitat, serà la recollida de dades per tal de poder oferir productes relacionats amb els serveis que ofereix l’empresa als seus clients. També inclourem dins aquesta finalitat la possibilitat d’oferir productes d’assegurances que poguessin ser del interès seu.

 CONSERVACIÓ

 Terminis o criteris de conservació de les dades:

 Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil o bé que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, sempre que no hi hagi un precepte legal que obligui a la seva conservació.

  DECISIONS

 Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L'empresa no durà a terme perfils automatitzats de les dades personals.

LEGITIMACIÓ

  Legitimació per execució d'un contracte:

 La legitimació per al tractament de les dades personals, vindrà donada per al contracte de prestacions de serveis que farà signar el Sr. Jordi Soler Camps i on es detallaran els serveis que durà a terme per als seus clients, així com les condicions de compliment del mateix per les dues parts. En cas de no signar voluntàriament aquesta legitimació a través del contracte de prestacions de serveis, no seria possible complir per part de l’assessoria amb totes les obligacions de la seva empresa o les seves pròpies, fet que faria inviable el contracte de prestacions de serveis signats entre les dues parts.

 Legitimació per compliment d'una obligació legal:

 Aquesta legitimació vindrà donada pel compliment de tot l’ordenament jurídic mercantil, fiscal i laboral del nostre país així com el dret de la Unió Europea. En cas de que el interessat no acceptés aquesta legitimació, es donarà per extingit el contracte de prestació de serveis entre les dues parts, davant la impossibilitat de prestar-li els serveis en les condicions correctes.

 Legitimació per consentiment de l'interessat:

 La legitimació en tot cas, serà sempre per legitimació del interessat, que vindrà a reforçar la resta de legitimacions i es farà constar en el contracte de prestacions de serveis que signaran les dues parts.

També es podrà sol·licitar la legitimació per consentiment del interessat, sempre que no hi hagi un contracte de prestacions de serveis o una normativa legitimi el recull d’aquestes dades.

 DESTINATARIS

Les seves dades podran ser cedides a diferents organismes per tal de donar compliment a totes les obligacions legals que tingui la seva empresa o vostè mateix.

DRETS

 L'interessat pot exercir els següents drets:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat.

 Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a SOLER CAMPS, JORDI, també pot enviar un correu electrònic a info@assessoriasoler.com. A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

 CONSENTIMENT

La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei o producte sol·licitat. A continuació podrà acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a prestar-li el servei o producte sol·licitat, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar / lliurar el servei / producte associat.

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2024