Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

FALSOS AUTÒNOMS

12-02-2018,12:16:45

FALSOS AUTÒNOMS

 

Amb el temps, la figura dels “falsos autònoms” s’ha anat estenent per les empreses, cada vegada més, des de l’aparició de la crisis, per disminuir costos de personal. No obstant, aquest fet és considerat il·legal ja que intenta evadir la Seguretat Social al no realitzar les cotitzacions dels treballadors.

Els falsos autònoms són aquells treballadors donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que estan realitzant els serveis que les empreses els hi manen com si fossin treballador per compte aliena i obligant-los a facturar com autònoms per estalviar-se l’abonament de les cotitzacions.

Característiques dels falsos autònoms:

Un exemple de fals autònom podria ser un fuster que treballa per una empresa amb una jornada complerta de 40 hores setmanals però que està inscrit al RETA com autònom.

Aquest fuster no té un contracte laboral, ni una nòmina; cobra la seva feina a través de les factures que li fa a l’empresa. Aquest fuster haurà de pagar la quota d’autònoms mensual i realitzar les seves declaracions d’IRPF i IVA, mentre l’empresa s’estalviarà les despeses de cotització a la Seguretat Social pel treballador.

A més a més, aquest treballador (“fals autònom”) no té dret a la protecció ni d’un Conveni Col·lectiu, ni del Estatut dels Treballadors, ni a les mateixes prestacions que un treballador per compte aliena tindria: vacances retribuïdes, permisos retribuïts, indemnitzacions per acomiadament, atur...

Diversos estudis calculen que a Espanya existeixen més de 210.000 treballadors que podrien ser qualificats com falsos autònoms.

La ministra de Treball, Fàtima Bañez, va denunciar que les cooperatives sobre les que ha actuat la Inspecció de Treball són un recurs dels anomenats “falsos autònoms”. Bañez, també va destacar que, si al 2011 es van realitzar 1.200 actuacions, al 2.017 es van portar a terme 7.500 inspeccions.

Possibles sancions:

 • En el cas d’una Inspecció de Treball en l’empresa, i hi trobin “falsos autònoms”, l’empresari s’arrisca a una multa entre 3.126€ i 10.000€.

 • La Seguretat Social pot arribar a reclamar les cotitzacions dels últims quatre anys incloent un recàrrec.

   

  Un treballador autònom és la persona física que realitza de forma habitual, personal i directa, per compte pròpia i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, sense subjecció a un contracte de treball.

   

  Un treballador autònom ha de disposar d’infraestructura productiva i materials propis, necessaris per l’exercici de la seva activitat e independentment dels del seu client. Hauran de desenvolupar la seva activitat amb criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques que es podrien rebre del seu client.

   

  Requisits per fer-se autònom:

   

 1. Fer la declaració censal: model 036 i 037. Abans de l’inici de l’activitat.

 2. Donar-se d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

 3. Inscriure’s al Règim d’Autònoms davant la Tresoreria.

 

Exemple de noticia relacionada amb falsos autònoms:

http://www.abc.es/economia/abci-inspeccion-dinamita-marco-laboral-plataformas-reparto-comida-201802120159_noticia.html

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2024